PomocPrawna.no - Pomoc Prawna i Adwokat w Norwegii

Prawo Administracyjne

Zmiany w przepisach i stawkach odnośnie zasiłków z NAV

Nowe regulacje weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku. Poniżej przedstawiamy listę przepisów które uległy zmianie – warto wiedzieć co się zmieniło.


1.Zasiłek dla osób bezrobotnych – Dagpenger
Zmienione zostały zasady dotyczące wypłat zasiłku dla bezrobotnych podczas wakacji.

Od 2016 roku osoby, które otrzymują zasiłek dłużej niż 52 tygodnie nabywają prawo do 4 tygodni wakacji, podczas których wypłacany będzie zasiłek.

Wakacje można wykorzystać jednorazowo lub rozłożyć je na krótsze okresy w ciągu roku i co ważne wakacje można spędzić również za granicą.

Jednocześnie podniesiony został okres karencji dla osób które zwolniły się same lub z własnej winy straciły pracę, wcześniej zasiłek nie przysługiwał przez okres pierwszych 8 tygodni, obecnie okres ten wydłużony został do 12 tygodni.

Jeżeli po raz kolejny sami zwolnimy się z pracy lub stracimy ją z własnej winy okres karencji wydłuża się do 26 tygodni. W sytuacji kiedy nie stawimy się na wezwanie NAV, zasiłek może zostać wstrzymany na 4, 8 lub 12 tygodni.


2.Zasiłki dla samotnej matki lub ojca
Nowe regulacje odnośnie zasiłków dodatkowych – tillegstøtnader.

Od 1.01.2016 wprowadzono nowe rozporządzenie, w którym zebrane zostały wszystkie przepisy dotyczące zasiłków dodatkowych.

Rozporządzenie zmienia i zastępuje wiele przepisów odnośnie zasiłków dodatkowych, które obowiązywały wcześniej dla osób poszukujących pracy lub starających się zachować pracę. Osoby uczestniczące w kursach mogą zostać dotknięte zmianami.


3.Zasiłek dla osób które chcą wejść na rynek pracy – Tiltakspenger.
Obecnie aby uzyskać zasiłek trzeba mieć skończone 18 lat, a nie jak wcześniej 16 lat.

Obowiązują regulacje przejściowe dla osób, którym przyznany został zasiłek przed 31.12.2015.


4.Nowy dodatek oraz nowe lepsze zasady dla pracowników i osób chcących wejść do życia zawodowego.

Zmienione reguły mają pomóc w tym aby coraz więcej osób zatrudnianych na stałe.

Zasady pozwalają na tworzenie lepszych planów wejścia do życia zawodowego i pomocy dla osób poszukujących pracy, a także dla pracodawców, którzy mogą otrzymać wsparcie na przystosowanie stanowiska pracy.


5.Emerytura dla osób nieposiadających prawa lub mających niską emeryturę.


6.Ograniczenia w świadczeniach i zasiłkach dodatkowych


7.Zmiany w zasiłkach socjalnych.
Od 01.01.2016 dochody dziecka uzyskane z pracy w czasie wolnym od szkoły nie będą wliczane do podstawy zgodnie z którą określa się dochody na osobę w rodzinie.


8.Podniesiono opłatę za używanie czeków NAV za granicą.


9.Wprowadzono nowe stawki w wysokości zasiłków.

PomocPrawna.no | Adres pocztowy: PB 6983 St. Olavs Plass | 0130 Oslo
Adres biura: Kristian Augusts gt 10, 0164 OSLO
Tel .: 4005 5004 | fax.: 22 36 22 23 | Mail: pomoc@pomocprawna.no
Warunki korzystania z portalu
Strona Główna | Cenik | Darmowa Pomoc | Pytania | O nas | Kontakt