System darmowej pomocy prawnej w Norwegii

Tematy podzielone są na:

1. Ogólna informacja
2. Sprawy bez ograniczenia dochodowego
3. Sprawy gdzie obejmuje ograniczenie dochodowe
4. Cennik adwokatów w Norwegii
5. Aktualne sprawy

1. OGÓLNA INFORMACJA
Darmowa pomoc prawna lub darmowa porada prawna są usługami utworzonymi przez władze publiczne w celu udzielenia niezbędnej pomocy prawnej osobom w trudnej sytuacji finansowej tak aby możliwości dochodzenia swoich praw byly równe i niezależne od sytuacji finansowej. Usługa polega na pokryciu przez państwo kosztów związanych z uzyskaniem pomocy adwokackiej w przypadku postępowania sądowego lub pozasądowego . Jednak nie wszystkie osoby w trudnej sytuacji finansowej mają prawo do bezpłatnej pomocy prawnej, przysługuje ona tylko w niektórych dziedzinach prawa ocenianych jako wyjątkowo ważne dla danego człowieka. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. Kryteria przyznawania bezpłatnej pomocy prawnej są regorystyczne i zależne od kategorii sprawy oraz Twojego dochodu. W niektórych dziedzinach masz jednak prawo do darmowej pomocy prawnej bez względu na wysokość dochodu.

Na dole znajdziesz większość dziedzin obejmujących darmową pomoc prawną i jakie warunki norweski urząd stawia żeby uznać pomoc prawną. Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat czy Twoja sprawa podlega pod darmową pomoc prawną skontaktuj się z nami poprzez e-mail lub wypełniając ten formularz: kliknij tutaj W norweskim systemie darmowej pomocy prawnej ważne są sformułowania:

1.1 Darmowa pomoc prawna (Nor: Fri rettshjelp)

Norweski urząd pokrywa całą lub większość kosztów związanych z pomocą prawną udzielaną przez adwokatów w Norwegii. System udzielania darmowej pomocy prawnej jest podzielony na udzielanie ”darmowej porady prawnej” (Nor: Fritt rettsråd), ”darmowego poprowadzenia sprawy” (Nor: Fri saksførsel) albo poprzez ”zwolnienie z opłaty sądowej (Nor: Fritak for rettsgebyr).
W jakiej kategorii można udzielić Ci darmowej pomocy prawnej zależy od kategorii sprawy oraz Twojej osoby. Każda sprawa jest oceniana indywidualnie. Więcej na ten temat znajdziesz na dole w szczególnej kategorii dziedziny prawnej.

1.2 Darmowa porada prawna (Nor: Fritt Rettsråd)

Jest to pomoc prawna poza/przed rozprawą w sądzie. W tej sytuacji rząd pokrywa w ograniczonej ramie porady z adwokatem na temat twojej sprawy, postępu do rozwiązania sprawy lub wysyła pozew sądowy do przeciwnej strony. Darmowa porada prawna obejmuje też wypełnianie wszelkich formularzy w sprawie itp.

1.3 Darmowe poprowadzenie sprawy (Nor: Fri sakførsel)

Oznacza pokrycie pomocy prawnej przy rozprawie sądowej. Obejmuje to pokrycie całości lub cześci opłaty za adwokata w sprawie.

1.4 Zwolnienie z opłaty sądowej (Nor: Fritak for rettsgebyr)

Oznacza, że sąd zwalnia Cię z pokrycia opłaty sądowej. Innymi słowy oznacza to, że nie musisz płacić za procedure sądową.

2. SPRAWY BEZ OGRANICZENIA DOCHODOWEGO
2.1. Sprawy Karne

- Jeśli jesteś oskarżony w sprawie karnej masz ogólne prawo na darmową pomoc poprzez adwokata bez ograniczenia dochodwego. Dokładnie, w której sytuacji masz prawo do darmwej pomocy znajdziesz tutaj Wyjątki, których nie obejmuje darmowa pomoc prawana:
- sprawy o jazdy pod wypływem alkoholu lub jazda bez prawa jazdy,
- sprawy gdzie oskarżony nie zgadza się z grzywną wystawioną przez policje,
- sprawy dotyczące konfiskaty.
Jeśli jest złożony na Ciebie pozew o areszt tymczasowy to masz prawo do darmowego adwokata przy rozprawie sądowej o decyzji o areszt.

2.2 Inne dziedziny gdzie nie ma ograniczenia dochodowego
Prawo imigracyjne
- darmowa porada prawna dotycząca wydalenia z Norwegii z powodu popełnienia przestępstwa,
- darmowa porada prawna dotycząca wycofania pozwolenia i pobytu,
- darmowa porada prawna w sprawach dotyczących azylu,
Poszkodowani w sprawach karnych oraz inni poszkodowani:
- darmowa pomoc prawna w sprawach dotyczącyh ofiar przemocy w sprawach karnych, na temat pozew o odszkodowanie od sprawcy,
- darmowa porada prawna w przypakach przemocy/groźby w rodzinie,
Prawo opieki nad dzieckiem:
- darmowa pomoc prawna w przypadkach odebrania dziecka poprzez norweski rząd (Nor: Barnevernet).

3. SPRAWY GDZIE OBEJMUJE OGRANICZENIE DOCHODOWE

Od 1 stycznia 2009 roku górna granica dochodu rocznego kwalifikującego do przyznania bezpłatnej pomocy prawnej w wymienionych dziedzinach to 246 tys. koron brutto dla osób samotnych i 369 tys. koron brutto dla małżonków/konkubentów. Majątek nie może być większy niż 100 000 koron netto.

Mogą być też sytuacje gdzie większość kosztów zostanie pokryta przez rząd a resztę trzeba pokryć samemu. Zależy to od wielkości i trudności sprawy. Wszystkie sprawy są oceniane indywidualnie.

3.1 Prawo Pracy

- Darmowa pomoc prawna dla pracowników w sprawach dotyczących bezprawnego zwolnienia oraz zwolnienia dyscyplinarnego.

W tej dziedzinie jest szczególnie ważne żebyś skontaktował się z adwokatem jak najszybciej z powodu regorystycznych terminów procesowych związanych z otrzymaniem wypowiedzenia i pozwu sądowego.

3.2. Prawo do odszkodowania

Darmowa porada prawna dotycząca odszkodwania za szkody na osobie/po wypadku.

3.3 Prawo Cywilne

- Pomoc prawna dotycząca praw rodzicielskich, prawa do odzwiedzania dziecka itp.
- Darmowa porada prawna dotycząca spraw małżeńskich,
- Darmowa porada prawna w sprawach dotyczących bezprawnego wyrzucenia z wynajętego mieszkania.

4. CENNIK ADWOKATÓW W NORWEGII

Koszt godzinowy adwokata w Norwegii wynosi od 1200 koron do 1800 koron + vat. Zależy on od trudności sprawy i czy jesteś osobą prywatną czy firmą.

5. AKTUALNE SPRAWY

Jeśli masz konkretny problem prawny i nie wiesz co z nim zrobić skontaktuj sie z nami używając formularza kontaktowego na tej stronie (link do strony kontaktowej).

Jeśli zostałeś nieprawidłowo zwolniony prosimy o skontaktowanie się z nami jak najszybciej pisemnie lub telefonicznie.

6. WIECEJ INFORMACJI O SYSTEMIE DARMOWEJ POMOCY PRAWNEJ W NORWEGII

Wiecej informacji: www.garstecki.no/darmowa-pomoc-prawna/

PomocPrawna.no | Adres pocztowy: PB 6983 St. Olavs Plass | 0130 Oslo
Adres biura: Kristian Augusts gt 10, 0164 OSLO
Tel .: 4005 5004 | fax.: 22 36 22 23 | Mail: pomoc@pomocprawna.no
Warunki korzystania z portalu
Strona Główna | Cenik | Darmowa Pomoc | Pytania | O nas | Kontakt